Virksomhedspraktik

Når du er elev på Erhvervsskolen Vestjylland, vil du på 2. og 3 år af din uddannelse komme i kortere og længerevarende virksomhedspraktikker. Praktikkerne tager hensyn til dine ønsker og behov, og der er altid individuelle aftaler for, hvor meget og hvor ofte du skal være i praktik.

Praktikkerne opstartes af vores egne jobkonsulenter som også følger op på praktikforløbet, så vi er sikre på at du får en god oplevelse og opnår de mål der er sat. Vi har et samarbejde med rigtig mange lokale virksomheder og det betyder at vi har mulighed for at tilbyde dig rigtig mange forskellige muligheder, når du er klar til at komme i virksomhedspraktik.

Samtidig er virksomhederne klædt godt på til at modtage dig, og har stor erfaring i at samarbejde med os og vores elever, og vi gør meget ud af at praktikken bliver en positiv oplevelse for både dig og praktikværten.