Virksomheds-praktik

Få en smag på
erhvervslivet

Gennem et tæt samarbejde med en lang række lokale virksomheder, kan vi tilbyde forløb med opstart direkte i virksomhed.

Et forløb direkte i en virksomhed, er altid ud fra en vurdering af den enkeltes individuelle behov, kompetencer og udviklingspotentiale.

Der pågår altid en forudgående dialog med den enkelte virksomhed og en afklaring af, hvilke forudsætninger der skal imødekommes for at forløbet kan blive en succes.

Samarbejdet omkring den enkelte borger, foregår med tæt opfølgning og med vores tilstedeværelse i virksomheden i det omfang der er behov for det.

Sådan er det gået for andre