Beskæftigelsesrettede forløb

Vi tilbyder forløb til unge og
voksne fra 18 år og op efter

Vi tilbyder forløb til unge og voksne fra 18 år og opefter. Tilbuddene er for mennesker, som er udfordret af forskellige kognitive, fysiske eller psykiske problemstillinger.

Forløbene tager udgangspunkt i autentiske arbejdsmiljøer, i vores socialøkonomiske virksomhed. Desuden gør vi brug af et stort netværk af virksomheder, der bidrager som samarbejdspartnere i forhold til praktikker og ansættelser.

Vi udvikler funktions og arbejdsevnen gennem målrettede forløb, der gør den enkelte i stand til, at varetage opgaver i en virksomhed.

Vi arbejder desuden med, at øge de sociale og personlige kompetencer, med henblik på, at borgeren kan begå sig på en arbejdsplads.

“Erhvervsskolen
er mit hjem, så det
betyder rigtig meget
for mig, at det også
føles som ét.”

– Melanie

Erhvervsskolen Vestjylland, Borris

I Borris tilbyder vi en bred vifte af erhvervsrettede forløb inden for landbrug og naturpleje, køkken, service og butik, eller på vores træ- og metalværksteder.Vores tilbud tager afsæt i et virkelighedsnært beskæftigelsesmiljø, hvor de ansatte har de nødvendige og relevante faglige kompetencer indenfor de enkelte afdelinger. Forløbene tilpasses med udgangspunkt i den enkeltes interesser, kompetencer og behov og med inddragelse af eksterne virksomhedspraktikker.

EV-Innovest, Skjern

Erhvervsskolen Vestjylland står for kantine-driften hos Innovest i Skjern, der drives som en socialøkonomisk kantine. Her kan vi tilbyde forløb indenfor køkken, service og kantine, i et moderne indrettet produktionskøkken og en velfungerendekantine.

Med det dynamiske arbejdsmiljø og de mange fine faciliteter er kantinen hos Innovest den perfekte træningsbane for vores borgere i beskæftigelsesrettede forløb. Eksterne virksomhedspraktikker medvirker til at afklare borgerens beskæftigelsesmuligheder.

Metode

Når en borger er i et forløb hos os, tilstræber vi at samarbejdet og tilbuddet for vores samarbejdspartnere skal være smidigt, ressourceoptimerende og let anvendeligt.

Her er hvad du som sagsbehandler i praksis vil opleve med et forløb hos Erhvervsskolen Vestjylland

  • Én fast tilknyttet kontaktperson på EV.
  • Helheden sikres omkring borgeren der har alle tilbud samlet under samme tag.
  • Faste priser og pakker der ikke løbende skal tilpasse og justeres.
  • Vi varetager og håndterer Journal føring, procedurer og afvikling af mødeindkaldelser, udarbejdelse af dagsorden og referater mv.
  • Vi kontakter kommunen, sagsbehandleren ved ændringer i plan eller andre afvigelser.
  • Vi påtager os det samlede ansvar for afvikling og opfølgning på virksomhedspraktik.
  • Bevidsthed om omkostningsniveau, forløbene skal føre til udvikling og flytte borgeren. 
Opleves det ikke vil forløbet blive afsluttet.

Kort sagt: Vi tager hånd om det samlede forløb og sparer rådgiverens tid og ressourcer

vi påtager os det samlede ansvar for borgeren, med det formål at lette arbejdsbyrden for den enkelte sagsbehandler.

Har du en borger, hvor du er i tvivl om hvorvidt et forløb hos os kan give mening, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog