Beskæftigelsesrettede forløb

Vi tilbyder forløb til unge og voksne fra 18 år og opefter. Tilbuddene er for mennesker, som er udfordret af forskellige kognitive, fysiske eller psykiske problemstillinger.

Forløbene er individuelle, helhedsorienterede og beskæftigelsesrettede, og har til formål at hjælpe mennesker, ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Forløbene tager udgangspunkt i autentiske arbejdsmiljøer, i vores socialøkonomiske virksomhed. Desuden gør vi brug af et stort netværk af virksomheder, der bidrager som samarbejdspartnere i forhold til praktikker og ansættelser.

Vi udvikler funktions og arbejdsevnen gennem målrettede forløb, der gør den enkelte i stand til, at varetage opgaver i en virksomhed.

Vi arbejder desuden med, at øge de sociale og personlige kompetencer, med henblik på, at borgeren kan begå sig på en arbejdsplads.

Erhvervsskolen Vestjylland, Borris

I Borris tilbyder vi en bred vifte af erhvervsrettede forløb inden for landbrug og naturpleje, køkken, service og butik, eller på vores træ- og metalværksteder.

Vores tilbud tager afsæt i et virkelighedsnært beskæftigelsesmiljø, hvor de ansatte har de nødvendige og relevante faglige kompetencer indenfor de enkelte afdelinger. Forløbene tilpasses med udgangspunkt i den  enkeltes interesser, kompetencer og behov og med inddragelse af eksterne virksomhedspraktikker.

EV

EV-Innovest, Skjern

Erhvervsskolen Vestjylland står for kantine-driften hos Innovest i Skjern, der drives som en socialøkonomisk  kantine. Her kan vi tilbyde  forløb indenfor køkken, service og kantine, i et moderne indrettet produktionskøkken og en velfungerende
kantine.

Med det dynamiske arbejdsmiljø og de mange fine faciliteter er kantinen hos Innovest den perfekte træningsbane for vores borgere i beskæftigelsesrettede forløb. Eksterne  virksomhedspraktikker medvirker til at afklare borgerens beskæftigelsesmuligheder.

Innovest i Skjern

Metode

Når en borger er i et forløb hos os, tilstræber vi at samarbejdet og tilbuddet for vores samarbejdspartnere skal være smidigt, ressourceoptimerende og let anvendeligt.

Det betyder at vi påtager os det samlede ansvar for borgeren, med det formål at lette arbejdsbyrden for den enkelte sagsbehandler.

Her er hvad du som sagsbehandler i praksis vil med et forløb hos Erhvervsskolen Vestjylland. :

  • Én fast tilknyttet kontaktperson på EV.
  • Helheden sikres omkring borgeren der har alle tilbud samlet under samme tag.
  • Faste priser og pakker der ikke løbende skal tilpasse og justeres.
  • Vi varetager og håndterer Journal føring, procedurer og afvikling af mødeindkaldelser, udarbejdelse af dagsorden og referater mv.
  • Vi kontakter kommunen, sagsbehandleren ved ændringer i plan eller andre afvigelser.
  • Vi påtager os det samlede ansvar for afvikling og opfølgning på virksomhedspraktik.
  • Bevidsthed om omkostningsniveau, forløbene skal føre til udvikling og flytte borgeren
    Opleves det ikke vil forløbet blive afsluttet.

Kort sagt: Vi tager hånd om det samlede forløb og sparer rådgiverens tid og ressourcer.

Kontakt os