Ledelse og jobs

Ledige jobs

Faglærer / Pædagog til socialøkonomisk produktionskøkken

Underviser og pædagog

Ledige jobs

Virksomhedspraktikant

Brænder du for kommunikation, medier og den gode historie? Og vil du være en del af et team som løfter en vigtig samfundsopgave? Så er du måske den praktikant vi søger.

Ledelsesgrundlag på Erhvervsskolen Vestjylland​

Ledelsesgrundlaget på EV har til formål, at definere, hvilke primære parametre en god leder på EV skal bedømmes på. En leder på EV skal til enhver tid kunne måles på, om lederen har udført sit ledelseshverv i henhold til ledelsesgrundlaget. Det forpligter, men det er et ansvar ledelsen tager på sig.

Ledelsesgrundlaget er en rettesnor for bestyrelse, medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og ledelsen (nuværende som fremtidige) på, hvad man kan forvente og forlange af en leder på EV.

Som leder på EV skal du kunne stå på mål for virksomhedens værdier som er:

TILLID, ANSVARLIGHED og ORDENTLIGHED

Lederen tager ansvar for, at opgaverne løses på den rigtige måde og med den rigtige kvalitet.

Lederen skal sikre, at der læres af fejl, så fremtidige fejl undgås.

Lederen tager ansvar for, at kunder og samarbejdspartnere serviceres på en ordentlig måde med respekt og ansvar for den gode kundeoplevelse.

Lederen skal sikre, at medarbejderne trives og udvikles. Dette sikres blandt andet ved, at medarbejderne behandles ansvarsfuldt, ordentligt og med tillid.

Lederen skal være ærlig og troværdig og i det hele taget være tro mod ”at det vi siger – er det vi gør”.

Lederen skal være opmærksom på sexisme, chikane samt mobning, og agere efter det regelsæt EV har herom. (note I)

Lederen skal være ydmyg i sin tilgang til lederopgaven. Et ledelseshverv har man gjort sig fortjent til, hvorfor opgaven skal udføres med respekt og ydmyghed.

En leder på EV måles på værdierne – tillid, ansvarlighed og ordentlighed – i alle de relationer og opgaver, som lederen har og får berøring med.

Engagement og loyalitet

En leder på EV er synlig og tydelig. En leder skal udvise engagement og tage hånd om medarbejdernes trivsel og udvikling. Det betyder også, at der stilles krav til den enkelte medarbejder og at der følges op.

Den gode leder på EV optræder ambitiøst, aktivt og engageret i relationer med kunder, samarbejdspartnere og leverandører.
Lederen på EV arbejder og optræder loyalt og ansvarligt overfor virksomheden, bestyrelsen, ledelseskollegaer, medarbejdere og samarbejdspartnere.

En leder på EV forholder sig og agerer loyalt til ledelsesbeslutninger.

En god leder på EV skal kunne sætte kursen – og holde kursen!

Ledelsens opgave er at nå de strategiske mål, som bestyrelse og ledelse har sat for virksomheden.

Lederen skal derfor i sit daglige virke sætte og følge op på de delmål, der fører til opfyldelsen af de overordnede strategiske mål. Forudsætningen herfor er den enkelte leders evne til, at kunne tilvejebringe gode og velunderbyggede beslutningsgrundlag for fastsættelsen af de nødvendige delmål.

Ledelsen skal evne at kunne træffe fælles og velafbalancerede beslutninger, hvor virksomhedens overordnede tarv går forud for individuelle afdelingsønsker og præferencer. Derfor skal en leder på EV bedømme behovet for – og iværksætte – eventuelle korrigerende handlinger i respekt for trufne beslutninger.

Mål, beslutninger og bevæggrunde skal være velunderbyggede og enkle at kommunikere overfor medarbejderne. I sin kommunikation af retning og mål kommunikerer en leder på EV derfor klart og ligefremt og understøtter samarbejdet på tværs af virksomheden.