Vores pædagogik

Du skal være nogen, før du kan blive til noget

Vores relationer til andre mennesker er afgørende, når vi skal udvikle os, skabe et meningsfyldt liv og kunne trives i et arbejdsliv. Vi tror på, at tillidsfulde relationer, et anerkendende menneskesyn, ansvarlighed og en ligeværdig kommunikation udvikler os allermest. Derfor sætter vi det enkelte menneske i centrum og har fokus på de personlige kompetencer, de faglige færdigheder og evnen til at indgå i sociale sammenhænge
– ud fra et individuelt tilrettelagt forløb og en
helhedsorienteret indsats.

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis

På Erhvervsskolen Vestjylland arbejder vi med KRAP, som er en forkortelse for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis. Det er et socialpædagogisk koncept. KRAP er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker samt arbejde ressourcefokuseret, hvor der arbejdes med den enkelte borgers ressourcer.

KRAP bruges i det pædagogiske arbejde på Erhvervsskolen Vestjylland, som et understøttende redskab, som kan hjælpe til at skærpe fokus på retningen og fastholde fagligheden samt sikre dokumentationen i det daglige arbejde. Vi oplever, at denne metode giver en større forståelse for den enkelte elev, da de inddrages og inkluderes i arbejdet, hvilket giver bedst mulighed for udvikling.