Vores pædagogik

Du skal være nogen, før du kan blive til noget

Vores relationer til andre mennesker er afgørende, når vi skal udvikle os, skabe et meningsfyldt liv og kunne trives i et arbejdsliv. Vi tror på, at tillidsfulde relationer, et anerkendende menneskesyn, ansvarlighed og en ligeværdig kommunikation udvikler os allermest. Derfor sætter vi det enkelte menneske i centrum og har fokus på de personlige kompetencer, de faglige færdigheder og evnen til at indgå i sociale sammenhænge
– ud fra et individuelt tilrettelagt forløb og en
helhedsorienteret indsats.

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis

På Erhvervsskolen Vestjylland arbejder vi med KRAP, som er en forkortelse for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis.  KRAP er et socialpædagogisk koncept og er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker. Det betyder at vi arbejder ressourcefokuseret og har fokus på den enkelte borgers ressourcer.

KRAP er én af de pædagogiske metoder vi anvender på Erhvervsskolen Vestjylland, som et understøttende redskab, som kan hjælpe til at skærpe fokus på retningen og fastholde fagligheden samt sikre dokumentationen i det daglige arbejde. Vi oplever, at denne metode giver en større forståelse for den enkelte unge, da denne inddrages og inkluderes i arbejdet, hvilket giver bedst mulighed for udvikling.

Low Arousal 2

I vores tilgang til at styrke vores unges trivsel anvender vi den velafprøvede LA2-metode.

LA2 er mere end bare en samtale- og refleksionsmetode; den repræsenterer en dybtgående forståelse af, hvordan vi kan skabe et miljø, der er gavnligt for vores unges udvikling og trivsel.

Med LA2 står de unges stemme i centrum. Vi tror på, at ved at lytte til og forstå de unges perspektiver, oplevelser og drømme, kan vi skabe en atmosfære af tillid og respekt, der fremmer selvforståelse og empowerment. Gennem denne tilgang opfordrer vi vores unge til at være medskabere af deres eget læringsmiljø og udvikling.

Vi tror på, at ved at skabe en tryg og understøttende ramme, kan vores unge bedre håndtere udfordringer og konflikter, og dermed opnå en større grad af succes.