Om os

Erhvervsskolen Vestjylland er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder
bo-ophold, uddannelse og beskæftigelse for mennesker, der har svært ved
at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller unge der ikke har mulighed for at
tage en ordinær uddannelse.

Arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Vi har etableret catering, butik, landbrugs og produktionsvirksomhed, med det formål at medvirke til, at skabe arbejdspladser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.Vores fysiske rammer er særdeles flotte og tidssvarende og vi har hjemme i naturskønne omgivelser tæt på Skjern Å, i den hyggelige landsby Borris. Med togforbindelser i byen er det meget nemt at komme til og fra stedet.

TILBUDDENE ER FORANKRET I VORES SOCIALØKONOMISKE VÆRKSTEDER SOM ER...

Landbrug og naturpleje

Der drives med fokus på dyrevelfærd, og græsning og pleje af naturarealer. Der fremstilles kvalitetskød fra lam, svin og kødkvæg.

Træ og metal produktion

Hvor vi producerer blomsterkasser, bord bænkesæt, gårdriver og håndterer opgaver for virksomheder

Køkken og service og butik

Der fremstiller mad til vores butik EV-shoppen og internt til vores elever og kolleger. Varetager desuden rengøringsopgaver i huset

EV-shoppen

Hvor vi sælger egen fremstillede produkter fra vores værksteder og mad fra vores køkken

Kantine Innovest

Hvor vi dagligt står for at betjene huset Innovest beliggende i Skjern, med kantine ordning.

EV-Ringkøbing

Her varetager vi pakke, montage og produktionsopgaver for lokale virksomheder

Vi tilbyder følgende forløb

  • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU
  • Botilbud med 35 bo enheder
  • Beskæftigelsesrettede forløb

VORES UDDANNELSES OG BESKÆFTIGELSES TILBUD OMFATTER

  • Landbrugsdrift og naturpleje
  • Bearbejdning af emner i jern- metal og træ
  • Pakke, montage og produktionsopgaver
  • Opgaver indenfor køkken, service og butik
  • Kantine drift

Som socialøkonomisk virksomhed er vi optagede af bæredygtighed

Vi opererer med tre bundlinjer, en social, en miljømæssig og en økonomisk. Vores fokus på bæredygtighed er den røde tråd i vores arbejde og vi arbejder med FN´s verdensmål, den grønne omstilling, cirkulær økonomi og social ansvarlighed som pejlemærker i hverdagen. Et eventuelt overskud geninvesteres i yderligere udvikling af virksomheden, med henblik på jobskabelse og vores bidrag til at flere kommer i beskæftigelse.

Erhvervsskolen Vestjylland er godkendt af Socialtilsyn Midt og har et botilbud med plads til 35 elever.

Vi tror på...

Livsglæde

Smilet smitter, smilet er den korteste afstand mellem mennesker og et smil vender positivt tilbage før eller siden. Vi viser vores livsglæde over for andre mennesker.

Livsglæde er en fælles forpligtelse. Vi deler ud af vores livsglæde og bruger menneskeligt overskud til at få andre med. En dag har vi selv brug for opmuntring.

Træn din livsglæde, luk øjnene op og ret blikket mod det, der giver dig livsglæde. Vi er alle forskellige, og vi glædes hver især over småt og stort. Lær din livsglæde.

Livsglæde giver styrke til at klare mere i hverdagen, nå lidt længere og flytte personlige grænser. Livsglæde er din indre ressource. Til glæde i hele livet.

Muligheder

Vi udvikler os sammen med andre mennesker og sammen med andre, der også udvikler sig. Vi har et fælles ansvar for at udvikle os – og det sker i an social sammenhæng.

 

Vi udvikler os bedst ved at have indflydelse, medbestemmelse og at kunne påvirke udviklingen i en bestemt retning.

 

Vi udvikler os fagligt og personligt undervejs – og begge dele er uløseligt forbundet til hinanden. Et fagligt kompetenceløft er også et personligt kompetenceløft.

 

Tag et skridt i din udviklingshistorie og lad flere skridt følge efter. Udviklingen er en livslang proces, og det er dig selv, der sætter tempoet.

Nye muligheder

Fremtiden er mulighedernes land. Foran os ligger mulighederne og bag os ligger begrænsningerne. Vejen er muligvis bumpet, men den er farbar, åben og tilgængelig.

 

Mede tilknytning til arbejdsmarkedet åbner der sig nye muligheder. De første skridt derud er altid de vigtigste og de efterfølgende vil altid være en smule nemmere.

 

Verden er lille, mulighederne uendelig. Læring, uddannelse og kurser skal med i bagagen, og så begynder rejsen.

 

Tro flytter bjerge. Tillid flytter bjergkæder. Tilliden til egne muligheder og potentialer er den vigtige medspiller, når du lægger nyt land under fødderne.