Visitation og målgrupper​

Forløb og målgrupper

Overordnet henvender vi os til unge og voksne i alderen fra 16 år og op, som har behov for ekstra og særlig tilrettelagt støtte omkring uddannelse, afklaring og udvikling af arbejds- og funktionsevne, beskæftigelse og selvstændig livsførelse.

Forløbende er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i beskæftigelse på vores interne værksteder med efterfølgende virksomhedspraktik. Formål med et forløb er, at afklare fremtidige beskæftigelsesmuligheder og støtte  borgere ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Forløbene er med udgangspunkt i følgende lovgivning.

 • Servicelovens § 66
 • Servicelovens § 107
 • Servicelovens §85 individuel socialpædagogisk støtte
 • Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103 og 104.
 • Beskæftigelsesloven
 • Integrationsloven

Målgruppen udgør typisk borgere fra følgende indsatser

 • Ressourceforløb
 • kontanthjælp
 • jobafklaringsforløb
 • syge dagpenge
 • STU forløb
 • integrationsforløb med videre

Problemstillingerne kan for eksempel være:

 • Ringe eller ingen erfaring med arbejdsmarkedet
 • Udfordringer med fastholdelse i job
 • Uafklarede job og beskæftigelsesmuligheder
 • Forsinket udvikling
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Manglende identitetsfølelse og selvværd
 • Manglende selvindsigt
 • Manglende sociale tilhørsforhold
 • Emotionelle og følelsesmæssige udfordringer
 • Adfærdsvanskeligheder
 • Psykiatriske diagnoser som fx ADHD, Autisme og Asperger
 • Medfødte eller erhvervede hjerneskader

Visitation

Forud for opstart på Erhvervsskolen Vestjylland sker der altid en visitation, da det er afgørende i forhold til at sikre at den enkelte er indenfor vores målgruppe, og at vi kan tilbyde det rette forløb.

Proceduren ser typisk sådan ud:

 • Besøg med rundvisning, hvor vi hører baggrund og ønsker for et forløb, og fortæller hvad vi kan tilbyde.
 • Aftale om et praktikforløb inden evt. opstart. Praktikforløbet kan vare fra en dag og op til en uge.
 • Efterfølgende praktikopholdet, evalueres praktikken, og der tages stilling til om der kan tilbydes et forløb.
 • Opstartsdato og aftaler om eventuel indskrivningssamtale.
 • Afklaringsperiode – alt efter forløbstype, vil det være mellem 4 – 12 uger.

Har du en borger, hvor du er i tvivl om hvorvidt et forløb hos os kan give mening, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog

Kontakt os