Visitation og målgrupper

Forløb og målgrupper

Overordnet henvender vi os til unge og voksne i alderen fra 17 år og op, som har behov for ekstra og særlig tilrettelagt støtte omkring uddannelse, afklaring og udvikling af arbejds- og funktionsevne, beskæftigelse og selvstændig livsførelse.

Forløbende er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i beskæftigelse på vores interne værksteder med efterfølgende virksomhedspraktik. Formål med et forløb er, at afklare fremtidige beskæftigelsesmuligheder og støtte borgere ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Forløbene er med udgangspunkt i
følgende lovgivning

 • Servicelovens §85 individuel socialpædagogisk støtte
 • Servicelovens §83 personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice.
 • Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103 og 104.
 • Beskæftigelsesloven
 • Integrationsloven

Målgruppen udgør typisk borgere fra følgende indsatser

 • Ressourceforløb
 • kontanthjælp
 • jobafklaringsforløb
 • syge dagpenge
 • STU forløb
 • integrationsforløb med videre

Problemstillingerne kan f.eks. være:

 • Ringe eller ingen erfaring med arbejdsmarkedet
 • Udfordringer med fastholdelse i job
 • Uafklarede job og beskæftigelsesmuligheder
 • Forsinket udvikling
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Manglende identitetsfølelse og selvværd
 • Manglende selvindsigt
 • Manglende sociale tilhørsforhold
 • Emotionelle og følelsesmæssige udfordringer
 • Adfærdsvanskeligheder
 • Psykiatriske diagnoser som fx ADHD, Autisme og Asperger
 • Medfødte eller erhvervede hjerneskader

Visitation

Forud for opstart på Erhvervsskolen Vestjylland sker der altid en visitation, da det er afgørende i forhold til at sikre at den enkelte er indenfor vores målgruppe, og at vi kan tilbyde det rette forløb.

Proceduren ser typisk sådan ud

 1. Besøg med rundvisning, hvor vi hører baggrund og ønsker for et forløb, og fortæller hvad vi kan tilbyde.
 2. Aftale om et praktikforløb inden evt. opstart. Praktikforløbet kan vare fra en dag og op til en uge.
 3. Efter endt praktikophold evalueres praktikken, og der tages stilling til, om der kan tilbydes et forløb. Herunder opstartsdato og aftaler om eventuel indskrivningssamtale.
 4. Afklaringsperiode – alt efter forløbstype, vil det være mellem 4 – 12 uger.

Har du en borger, hvor du er i tvivl om hvorvidt et forløb hos os kan give mening, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog