Visitation og målgrupper

Målgrupper

På Erhvervsskolen Vestjylland tilbyder vi individuelle, helhedsorienterede og beskæftigelsesrettede forløb, med det formål at hjælpe mennesker, ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder blandt andet forløb for mennesker der er tilkendt ressourceforløb, kontanthjælpsmodtagere, jobafklaringsforløb, syge dagpenge, STU forløb, integrationsforløb med videre.

Overordnet henvender vi os til unge og voksne i alderen fra 16 år og op, som har behov for ekstra og særlig tilrettelagt støtte omkring uddannelse, afklaring og udvikling af arbejds- og funktionsevne, beskæftigelse og selvstændig livsførelse.

Problemstillingerne kan for eksempel være:

 • Forsinket udvikling
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Manglende identitetsfølelse og selvværd
 • Manglende selvindsigt
 • Manglende sociale tilhørsforhold
 • Emotionelle og følelsesmæssige udfordringer
 • Adfærdsvanskeligheder
 • Psykiatriske diagnoser som fx ADHD, Autisme og Asperger
 • Medfødte eller erhvervede hjerneskader

I forbindelse med visitation til skolen vil der altid blive foretaget en målgruppevurdering set i forhold til det ønskede forløb for den enkelte.

Visitation

Forud for opstart på Erhvervsskolen Vestjylland sker der altid en visitation, da det er afgørende i forhold til at sikre at den enkelte er indenfor vores målgruppe, og at vi kan tilbyde det rette forløb.

Proceduren ser typisk sådan ud:

 • Besøg med rundvisning på skolen, hvor vi hører baggrund og ønsker for et forløb, og fortæller hvad vi kan tilbyde.
 • Der kan laves aftale om et praktikforløb inden evt. opstart. Praktikforløbet kan vare fra en dag og op til en uge. Praktikforløbet kan endvidere tilrettelægges, så det afspejler vores helhedstilbud, således at man bor på stedet under praktikopholdet. Dette vil være afhængigt af det ønskede forløb.
 • Efterfølgende praktikopholdet, evalueres praktikken, og der tages stilling til om der kan tilbydes et forløb.
 • Opstartsdato aftales herefter, og i den forbindelse aftales også eventuel indskrivningssamtale.
 • Alle forløb starter med en afklaringsperiode. Alt efter forløbstype, vil det være mellem 4 – 12 uger.
 • Efter afklaringsforløbet afholdes der opfølgningsmøde og de præcise mål for forløbet formuleres.