Takster

Vi tager hånd om det samlede forløb og sparer rådgiverens tid og ressourcer

På Erhvervsskolen Vestjylland tilstræber vi, at samarbejdet og tilbuddet for vores samarbejdspartnere skal være smidigt, ressourceoptimerende og let anvendeligt.

Det betyder at vi påtager os det samlede ansvar for borgeren, med det formål at lette
arbejdsbyrden for den enkelte sagsbehandler.

I praksis betyder
det følgende

Én fast tilknyttet kontaktperson på EV
Helheden sikres omkring borgeren der har alle tilbud samlet under samme tag
Faste priser og pakker der ikke løbende skal tilpasse og justeres
Vi varetager og håndterer Journal føring, procedurer og afvikling af mødeindkaldelser, udarbejdelse af dagsorden og referater mv.
Vi kontakter kommunen, sagsbehandleren ved ændringer i plan eller andre afvigelser
Vi påtager os det samlede ansvar for afvikling og opfølgning på virksomhedspraktik
Bevidsthed om omkostningsniveau, forløbene skal føre til udvikling og flytte borgeren. Opleves det ikke vil forløbet blive afsluttet.