Takster

På Erhvervsskolen Vestjylland tilstræber vi, at samarbejdet og tilbuddet for vores samarbejdspartnere skal være smidigt, ressourceoptimerende og let anvendeligt.

Det betyder at vi påtager os det samlede ansvar for borgeren, med det formål at lette arbejdsbyrden for den enkelte sagsbehandler.

I praksis betyder det følgende:

  • Én fast tilknyttet kontaktperson på EV
  • Helheden sikres omkring borgeren der har alle tilbud samlet under samme tag
  • Faste priser og pakker der ikke løbende skal tilpasse og justeres
  • Vi varetager og håndterer Journal føring, procedurer og afvikling af mødeindkaldelser, udarbejdelse af dagsorden og referater mv.
  • Vi kontakter kommunen, sagsbehandleren ved ændringer i plan eller andre afvigelser
  • Vi påtager os det samlede ansvar for afvikling og opfølgning på virksomhedspraktik
  • Bevidsthed om omkostningsniveau, forløbene skal føre til udvikling og flytte borgeren
    Opleves det ikke vil forløbet blive afsluttet.

Kort sagt: Vi tager hånd om det samlede forløb og sparer rådgiverens tid og ressourcer.

Kontakt os