Takster

På Erhvervsskolen Vestjylland tilstræber vi, at samarbejdet og tilbuddet for vores samarbejdspartnere skal være smidigt, ressourceoptimerende og let anvendeligt.

Det betyder at vi påtager os det samlede ansvar for borgeren, med det formål at lette arbejdsbyrden for den enkelte sagsbehandler.

I praksis betyder det følgende:

 • Én fast tilknyttet kontaktperson på EV
 • Helheden sikres omkring borgeren der har alle tilbud samlet under samme tag
 • Faste priser og pakker der ikke løbende skal tilpasse og justeres
 • Vi varetager og håndterer Journal føring, procedurer og afvikling af mødeindkaldelser, udarbejdelse af dagsorden og referater mv.
 • Vi kontakter kommunen, sagsbehandleren ved ændringer i plan eller andre afvigelser
 • Vi påtager os det samlede ansvar for afvikling og opfølgning på virksomhedspraktik
 • Bevidsthed om omkostningsniveau, forløbene skal føre til udvikling og flytte borgeren
  Opleves det ikke vil forløbet blive afsluttet.

Kort sagt: Vi tager hånd om det samlede forløb og sparer rådgiverens tid og ressourcer.

 • Opstartssamtale og besøg på EV.
 • Aftaler om handleplan med rådgiver.
 • Individuelle forløb, hvor der tages hensyn til borgerens individuelle behov.
 • Én fast kontaktperson i beskæftigelses/undervisnings forløbet.
 • Én fast kontaktperson, som har kontakt til kommunen.
 • Ugentlige samtaler omkring trivsel, opgaver, timetal, praktik og lign.
 • Skriftlige statusopfølgninger.
 • Aftale om virksomheds praktik udenfor EV.
 • Opfølgning på praktikker og skriftlig evaluering af virksomhedspraktik.

 • Opstartssamtale og besøg på EV.
 • Aftaler om handleplan med rådgiver.
 • Individuelle forløb, hvor der tages hensyn til borgerens individuelle behov.
 • Én fast kontaktperson i beskæftigelses/undervisnings forløbet.
 • Én fast kontaktperson, som har kontakt til kommunen.
 • Ugentlige samtaler omkring trivsel, opgaver, timetal, praktik og lign.
 • Skriftlige statusopfølgninger.
 • Aftale om virksomheds praktik udenfor EV.
 • Opfølgning på praktikker og skriftlig evaluering af virksomhedspraktik.

 • Opstartssamtale og besøg på EV.
 • Aftaler om handleplan med rådgiver.
 • Individuelle forløb, hvor der tages hensyn til borgerens individuelle behov.
 • Én fast kontaktperson i beskæftigelses/undervisnings forløbet.
 • Én fast kontaktperson, som har kontakt til kommunen.
 • Ugentlige samtaler omkring trivsel, opgaver, timetal, praktik og lign.
 • Skriftlige statusopfølgninger.
 • Aftale om virksomheds praktik udenfor EV.
 • Opfølgning på praktikker og skriftlig evaluering af virksomhedspraktik.

 • Opstartssamtale og besøg på EV.
 • Aftaler om handleplan med rådgiver.
 • Individuelle forløb, hvor der tages hensyn til borgerens individuelle behov.
 • Én fast kontaktperson i beskæftigelses/undervisnings forløbet.
 • Én fast kontaktperson, som har kontakt til kommunen.
 • Ugentlige samtaler omkring trivsel, opgaver, timetal, praktik og lign.
 • Skriftlige statusopfølgninger.
 • Aftale om virksomheds praktik udenfor EV.
 • Opfølgning på praktikker og skriftlig evaluering af virksomhedspraktik.

 • Etablering af virksomheds praktik hos passende arbejdsgiver uden for EV.
 • Individuelle planer for optrapning i praktik og udslusning fra EV.
 • Tæt opfølgning i virksomheds praktik (sammen med arbejdsgiver), både telefonisk og ved besøg i praktikken.
 • Jævnlige samtaler med borger – også ud over opfølgning i praktik (trivsels samtaler).
 • Opfølgning med sagsbehandler og deltagelse i ønskede møder med samarbejdspartnere.
 • Evt. støtte til CV og min situation på jobnet – efter aftale med sagsbehandler.
 • Skriftlig opfølgning og afsluttende evaluering af praktikken.

Kontakt os