Socialtilsyn

Fonden Erhvervsskolen Vestjylland er godkendt af Socialtilsyn Midt, der løbende fører tilsyn.
Socialtilsynet vurderer kvaliteten ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn.
Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Tilbuddets bedømmelse