Projekt Ny-start

Beskæftigelsesforløb målrettet arbejdsmarkedet

Projekt Ny-start er en del af Rummelig Genstart der har til formål at udvikle og gennemføre indsatser, der sikrer inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige.
Herudover skal projektet bidrage til skabelsen af flere socialøkonomiske og rummelige virksomheder igennem nye samarbejder og udviklingsprojekter mellem kommuner, virksomheder og socialøkonomiske partnere.

Rummelig Genstart er finansieret af den Europæiske Socialfond, Decentrale Erhvervsfremmemidler og en række samarbejdspartnere.

Projektet tilbyder et virkelighedsnært beskæftigelsesmiljø, hvor borgeren vil kunne tilbydes et individuelt tilpasset forløb.
Forløbet tager udgangspunkt i en af vores socialøkonomiske virksomheder, og fokus vil være at opkvalificere og afklare den enkeltes faglige, sociale og personlige kompetencer. Dette danner grundlag for at pege på den rette virksomhed for efterfølgende praktik og ansættelse.

Forløbet i de socialøkonomiske virksomheder, vil kunne tilbyde en beskyttende ramme, med mulighed for at graduere niveauet og det faglige indhold for den enkelte borger.

Takster

Forløb for borgere som indskrives i projekt Ny-start, er delvist finansieret af projektmidler. Det betyder at vi frem til 31. November tilbyder GRATIS beskæftigelsesforløb, for alle borgere som indskrives i projektet.

Når en borger er i et forløb hos os, tilstræber vi at samarbejdet og tilbuddet for vores samarbejdspartnere skal være smidigt, ressourceoptimerende og let anvendeligt.

Det betyder at vi påtager os det samlede ansvar for borgeren, med det formål at lette arbejdsbyrden for den enkelte sagsbehandler.

I praksis betyder det følgende:

 • Én fast tilknyttet kontaktperson på EV
 • Helheden sikres omkring borgeren der har alle tilbud samlet under samme tag
 • Faste priser og pakker der ikke løbende skal tilpasse og justeres
 • Vi varetager og håndterer Journal føring, procedurer og afvikling af mødeindkaldelser, udarbejdelse af dagsorden og referater mv.
 • Vi kontakter kommunen, sagsbehandleren ved ændringer i plan eller andre afvigelser
 • Vi påtager os det samlede ansvar for afvikling og opfølgning på virksomhedspraktik
 • Bevidsthed om omkostningsniveau, forløbene skal føre til udvikling og flytte borgeren
  Opleves det ikke vil forløbet blive afsluttet.

Kort sagt: Vi tager hånd om det samlede forløb og sparer rådgiverens tid og ressourcer.

Pakke 1 - Op til 30 timers beskæftigelse ugentligt - Ugentlig takst 3.800,00 kr. Projekt Ny-start 0,00 kr.

 • Opstartssamtale og besøg på EV.
 • Aftaler om handleplan med rådgiver.
 • Individuelle forløb, hvor der tages hensyn til borgerens individuelle behov.
 • Én fast kontaktperson i beskæftigelses/undervisnings forløbet.
 • Én fast kontaktperson, som har kontakt til kommunen.
 • Ugentlige samtaler omkring trivsel, opgaver, timetal, praktik og lign.
 • Skriftlige statusopfølgninger.
 • Aftale om virksomheds praktik udenfor EV.
 • Opfølgning på praktikker og skriftlig evaluering af virksomhedspraktik.

Pakke 2 - Op til 20 timers beskæftigelse ugentligt - Ugentlig takst 2.500,00 kr. Projekt Ny-start 0,00 kr.

 • Opstartssamtale og besøg på EV.
 • Aftaler om handleplan med rådgiver.
 • Individuelle forløb, hvor der tages hensyn til borgerens individuelle behov.
 • Én fast kontaktperson i beskæftigelses/undervisnings forløbet.
 • Én fast kontaktperson, som har kontakt til kommunen.
 • Ugentlige samtaler omkring trivsel, opgaver, timetal, praktik og lign.
 • Skriftlige statusopfølgninger.
 • Aftale om virksomheds praktik udenfor EV.
 • Opfølgning på praktikker og skriftlig evaluering af virksomhedspraktik.

Pakke 3 - Op til 10 timers beskæftigelse ugentligt - Ugentlig takst 1.950,00 kr. Projekt Ny-start 0,00 kr.

 • Opstartssamtale og besøg på EV.
 • Aftaler om handleplan med rådgiver.
 • Individuelle forløb, hvor der tages hensyn til borgerens individuelle behov.
 • Én fast kontaktperson i beskæftigelses/undervisnings forløbet.
 • Én fast kontaktperson, som har kontakt til kommunen.
 • Ugentlige samtaler omkring trivsel, opgaver, timetal, praktik og lign.
 • Skriftlige statusopfølgninger.
 • Aftale om virksomheds praktik udenfor EV.
 • Opfølgning på praktikker og skriftlig evaluering af virksomhedspraktik.

Pakke 4 - Op til 4 timers beskæftigelse ugentligt - Ugentlig takst 1.300,00 kr. Projekt Ny-start 0,00 kr.

 • Opstartssamtale og besøg på EV.
 • Aftaler om handleplan med rådgiver.
 • Individuelle forløb, hvor der tages hensyn til borgerens individuelle behov.
 • Én fast kontaktperson i beskæftigelses/undervisnings forløbet.
 • Én fast kontaktperson, som har kontakt til kommunen.
 • Ugentlige samtaler omkring trivsel, opgaver, timetal, praktik og lign.
 • Skriftlige statusopfølgninger.
 • Aftale om virksomheds praktik udenfor EV.
 • Opfølgning på praktikker og skriftlig evaluering af virksomhedspraktik.

Pakke 5 - Afsluttende virksomhedspraktik - Ugentlig takst 1.050,00 kr. Projekt Ny-start 0,00 kr.

 • Etablering af virksomheds praktik hos passende arbejdsgiver uden for EV.
 • Individuelle planer for optrapning i praktik og udslusning fra EV.
 • Tæt opfølgning i virksomheds praktik (sammen med arbejdsgiver), både telefonisk og ved besøg i praktikken.
 • Jævnlige samtaler med borger – også ud over opfølgning i praktik (trivsels samtaler).
 • Opfølgning med sagsbehandler og deltagelse i ønskede møder med samarbejdspartnere.
 • Evt. støtte til CV og min situation på jobnet – efter aftale med sagsbehandler.
 • Skriftlig opfølgning og afsluttende evaluering af praktikken.

Nye pakker og takster pr 1/4-2022