Ledige stillinger

Socialrådgiver til elev- og kursistadministration

Ønsker du et job med stor indflydelse på din arbejdsdag i et godt kollegafællesskab, hvor du samtidig gør en positiv forskel for vores elever og kursister? Så er jobbet som socialrådgiver hos Erhvervsskolen Vestjylland måske noget for dig!

Vi søger en medarbejder til vores sagsadministration, hvor du vil varetage ansvaret for løbende dialog med kommunale myndigheder og øvrige samarbejdspartnere, i forbindelse med elever og kursisters uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. Vi arbejder ud fra et rummeligt menneskesyn og en anerkendende og ligeværdig tilgang til elever og kursister.

Som en del af et team på 7 kolleger bliver du tilknyttet vores administrative afdeling og i alt er vi ca. 25 kolleger. Du vil referere direkte til den ansvarlige for afdelingen, med hvem du også indgår som sparringspartner.

Vi har stort fokus på faglig og personlig udvikling af medarbejderne fx via jævnlig supervision og kurser indenfor relevant lovgivning.

Du vil bl.a. skulle varetage følgende opgaver:

  • Ansvar for sagsbehandlingen vedrørende egne elever og kursister
  • Samarbejde med kommunale myndigheder
  • Visitation til og afslutning af forløb
  • Mødeleder på opfølgningsmøder
  • Sparring og rådgivning til kollegaer
  • Diverse administrative opgaver, referater, mødeindkaldelser og opfølgning på møder
  • Ad hoc-opgaver i sagsadministrationen

Vi forventer at du:

 • Er uddannet socialrådgiver eller har anden relevant uddannelse
 • Har erfaring fra beskæftigelse, uddannelsesområdet eller lignende
 • Har stærke skriftlige kompetencer med henblik på faglige beskrivelser og vurderinger
 • Er bekendt med pædagogiske handleplaner og dokumentationskrav
 • Er robust og kan imødekomme og håndtere konfliktløsning
 • Er selvstændig, omstillingsparat, tager initiativ og tør træffe nødvendige beslutninger
 • Trives i tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper
 • Er serviceminded og kan bidrage til at vedligeholde og udvikle netværket til vores samarbejdspartnere

Ansættelsesforhold
Jobbet kan tilpasses fra 30 til 37 timer om ugen. Erhvervsskolen Vestjylland er omfattet af overenskomst. Vi tilbyder flekstid og en attraktiv kantine-ordning. Løn aftales efter kvalifikationer. Eventuelle spørgsmål til jobbet kan rettes til Mette Ulnits på tlf. 30 43 10 01.

Tiltrædelse er hurtigst muligt, så snart vi har fundet den rette kandidat, så send straks din ansøgninger via e-mail til direktør Claus Tobler på ct@evborris.dk.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er søndag den 31.10 kl.12.00

Om os

Erhvervsskolen Vestjylland er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder bo-ophold, uddannelse og beskæftigelse for mennesker, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller unge der ikke har mulighed for at tage en ordinær uddannelse. Vores vision er: Livsglæde, udvikling og nye muligheder og det er vores mission at bidrage til, at flere udsatte borgere, bliver en integreret del af fællesskabet.
Du kan søge yderligere information om os på vores hjemmeside www.erhvervsskolenvestjylland.dk