Målgrupper

Erhvervsskolen Vestjylland henvender sig overordnet til unge og voksne i alderen fra 16 år og op, som har behov for ekstra og særlig tilrettelagt støtte omkring uddannelse, afklaring og udvikling af arbejds- og funktionsevne, beskæftigelse og selvstændig livsførelse.

Problemstillingerne kan for eksempel være:

  • Forsinket udvikling
  • Indlæringsvanskeligheder
  • Manglende identitetsfølelse og selvværd
  • Manglende selvindsigt
  • Manglende sociale tilhørsforhold
  • Emotionelle og følelsesmæssige udfordringer
  • Adfærdsvanskeligheder
  • Psykiatriske diagnoser som fx ADHD, Autisme og Asperger
  • Medfødte eller erhvervede hjerneskader

I forbindelse med visitation til skolen vil der altid blive foretaget en målgruppevurdering set i forhold til det ønskede forløb for den enkelte.