Landbrug og Naturpleje

Vores landbrug er ikke et traditionelt et af slagsen, da vi primært driver landbrug med fokus på pleje af naturarealer som kræver afgræsning, og med ønsket om at producere kød af en høj kvalitet. Derudover er dyrene naturligvis en vigtig del af vores tilbud til mennesker, der via et ophold hos os, får kompetencer som gør, at de i højere grad bliver inkluderet i samfundet og kan varetage et arbejde.

Vi er meget optagede af dyrevelfærd og har således vores dyr gående på dybstrøelse med god plads, og så snart vejret og arealerne vi afgræsser tillader det, kommer dyrene på græs.

Gennem et samarbejde med Ringkøbing Skjern kommune, staten og lokale lodsejere, afgræsser vi en række naturarealer, en stor del af disse er beliggende i Skjern Å dalen.

I vores landbrug har vi en besætning på 120 moderfår, hvor vi hvert år producerer op mod 200 lam. Derudover har vi en kødkvægsbesætning, der består af Galloway kvæg og sortbrogede krydsnings stude.

Vi har også en konventionel slagtesvinestald, hvor vi årligt producerer 2000 slagtesvin, herudover et mindre hold på friland, ligesom vi har et mindre hold heste, kaniner og geder.

Vores lam slagtes om efteråret og vi sælger lammekød til private, ligesom vi producerer kvalitets lammeskind som sælges i vores butik.

Det er også muligt at købe kød fra vores kødkvæg, ligesom det er muligt at investere i levende dyr gennem vores kogræsser laug, som du kan læse mere om i folderen.

Følg med på vores facebook side, for at få seneste nyt om salg af kvalitetskød, fra lam og kødkvæg, eller lækre lammeskind fra egne dyr.

Du finder vores facebook side med løbende opdateringer her www.facebook.com/Erhvervsskolenvestjylland

På Erhvervsskolen Vestjylland tager vi udgangspunkt i vores værdier som er tryghed, faglighed, ærlighed, grundighed, meningsfuldhed og ligeværdighed.

Det gælder vores arbejde med mennesker såvel som i vores forhold til kunder, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.

Naturpleje

Bedriften modtager tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Danmarks plejekrævende naturtyper er afhængig af en løbende landbrugsdrift i form af græsning og/eller slæt for at undgå tilgroning.

Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne

Bliv medlem af vores kogræsserlaug