Kurser

Kurserne herunder er udelukkende forbeholdt elever og kursister i forløb hos os. Der er således ikke mulighed for udelukkende at deltage i et kursusforløb.

Førstehjælp og brandbekæmpelse

 • 12 timer førstehjælp og 4 timers brandbekæmpelse
 • Førstehjælpens fire punkter – Livredende førstehjælp
 • Livreddende håndgreb – HLR (hjerte/lungeredning)
 • Førstehjælp ved sygdom
 • Førstehjælp ved tilskadekomst
 • Introduktion af hjertestarter

Medicinhåndtering

8 timers kursus

 • Kurset består af en teoretisk og en praktisk del,
  der afsluttes med et officielt kursusbevis.
 • Overvejelser før medicinsk behandling
 • Hvordan ser man om et dyr er sundt eller sygt?
 • Forebyggende tiltag
 • Lovgivning om brug af medicin

Malkekursus

 • 2 dages kursus
 • Praktisk og teoretisk del, afsluttende med prøve
 • Korrekt håndtering af malkningen
 • Hygiejne
 • Sygdomstegn

§ 26 svejsebevis

 • Deltagerne får kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring
 • forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.
 • Deltagerne får teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:
  • Luftforurening
  • Sundhedsrisici
  • Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse
  • Optisk stråling
  • Personlige værnemidler
  • El-sikkerhed
  • Særlige arbejdspladsforanstaltninger
 • Uddannelsen afsluttes med en teoretisk prøve.