Kommunen

Overordnet henvender vi os til unge og voksne i alderen fra 16 år og op,
som har behov for ekstra og særlig tilrettelagt støtte omkring uddannelse,
afklaring og udvikling af arbejds- og funktionsevne, beskæftigelse og
selvstændig livsførelse.

88%

…er i arbejde 5 år
efter endt forløb

92%

…bliver afklaret
til videre forløb

80%

…gennemfører 
en STU uddannelse

Stærk dokumentation - så der kan komme den rigtige afklaring

Når jeres borger er i et forløb hos os, så vil der altid foreligge en solid og grundig dokumentation som kommunen kan forholde sig til.

Derfor vil I som samarbejdspartnere med os altid have et stærkt skriftligt produkt at træffe beslutninger ud fra.
 
Det synes vi er ordenligt. Både over for jer og for jeres borger. 

Forløbene er med udgangspunkt i
følgende lovgivning

 • Servicelovens § 66
 • Servicelovens § 107
 • Servicelovens §85 individuel socialpædagogisk støtte
 • Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103 og 104.
 • Beskæftigelsesloven
 • Integrationsloven

Målgruppen udgør typisk borgere fra følgende indsatser

 • Ressourceforløb
 • kontanthjælp
 • jobafklaringsforløb
 • syge dagpenge
 • STU forløb
 • integrationsforløb med videre

”Jeg har samarbejdet med Erhvervsskolen Vestjylland
i de seneste fem år.

Man kan mærke hele personalets engagement og nærvær i relationerne til de unge, og elevernes udvikling er altid skriftligt veldokumenteret.

Personalet har hele tiden fokus på, at eleverne bliver så selvstændige som muligt og så er det vigtigt for dem, at der er en klar plan for, hvad eleverne skal efter endt STU.

Jeg kan give mine bedste anbefalinger

Den kommunale ungeindsats, STU-vejleder

Beskæftigelsesrettede forløb til unge og voksne

Vi tilbyder forløb til unge og voksne fra 18 år og opefter. Tilbuddene er for mennesker, som er udfordret af forskellige kognitive, fysiske eller psykiske problemstillinger. Forløbene tager udgangspunkt i autentiske arbejdsmiljøer, i vores socialøkonomiske virksomhed. Desuden gør vi brug af et stort netværk af virksomheder, der bidrager som samarbejdspartnere i forhold til praktikker og ansættelser.

EV-kollegiet

EV-kollegiet BESTÅR AF 36 VÆRELSER MED MULIGHED FOR TILKØB AF STØTTE EFTER §85 & §83

Når en ung bor i kollegiet, skal den unge selv betale udgifter til husleje, kost og personlige fornødenheder.

Den enkelte unge kan få hjælp i form af støttetimer, og her udarbejdes en aftale med hjemkommune inden opstart i kollegiet. Støtten er individuelt baseret og der vil således ikke være fast personale som er tilknyttet om aftenen eller i weekender, med mindre dette er en del af den tilkøbte ydelse

Socialtilsyn

Fonden Erhvervsskolen Vestjylland er godkendt af Socialtilsyn Midt, der løbende fører tilsyn. Socialtilsynet vurderer kvaliteten ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.