Erhvervsdage på Erhvervsskolen Vestjylland

For Special-efterskoler eller andre relevante skoler med de ældste årgange, tilbyder vi en lidt længere introduktion til Erhvervsskolens bo-del og undervisningslinjer. Her gives mulighed for at arbejde på linjerne og opleve skolen på endnu tættere hold. 
Der vil være rig mulighed for at tale med personalet og de nuværende elever.

Indhold og varighed kan tilrettelægges individuelt og under hensyntagen til økonomi, tid og egne ønsker.

Kontakt gerne skolen på Tlf. 89 93 40 50