Almene fag

En stor del af undervisningen finder sted på de enkelte linjer, hvor du vil opleve at undervisningen i høj grad er med udgangspunkt i praksis. Du vil dog også modtage undervisning i en række mere teoretiske og almene fag, hvor undervisningen er tilrettelagt som fælles undervisning for en gruppe elever.

Vi tilbyder undervisning i følgende almene fag.

  • Dansk
  • Samfundsfag
  • Idræt
  • Drama
  • Grundlæggende IT kendskab
  • Udslusning, med fokus på overgangen fra Erhvervsskolen til eksempelvis egen bolig

Derudover er det muligt at tage undervisning i enkeltfag, som matematik eller engelsk, hvis det er fag du ønsker at dygtiggøre dig i og som giver mening for din uddannelse.